Výrobní areál firmy Retigo, Rožnov p.R.


Výrobní areál firmy Retigo, Rožnov p.R.
ing.arch.Martin Janda ve spolupráci s Elektroprojektou Rožnov p.R.
studie administrativní budovy a spolupráce na realizační dokument.
2009-2010
Retigo s.r.o. Rožnov
Autor :
stupeň :
datum :
investor :