Zastřešení vstupů smuteční obřadní síně hřbitova v Ostravě - Vítkovicích


Zastřešení vstupů smuteční obřadní síně hřbitova v Ostravě - Vítkovicích
Ondřej Aust, ing.arch. Kamil Zezula
studie, dokumentace ke stavebnímu řízení a realizační dokumentace
2007
statutární město Ostrava, městský obvod V
Autor :
stupeň :
datum :
investor :