Celková rekonstrukce historické vily, Bohumín


Celková rekonstrukce historické vily, Bohumín
ing.arch.Martin Janda
studie až realizační dokumentace
2006-2010
Transeurope – Petr Škuta
Autor :
stupeň :
datum :
investor :