Rekonstrukce fasád na domech v městské památkové zóně Frýdek


Rekonstrukce fasád na domech v městské památkové zóně Frýdek
ing.arch. Kamil Zezula
studie,dokumentace ke stavebnímu řízení a realizační dokumentace
1991- 2005
soukromí investoři
Autor :
stupeň :
datum :
investor :