Rekonstrukce Farního náměstí a přilehlé ulice v Místku


Rekonstrukce Farního náměstí a přilehlé ulice v Místku
ing.arch. Kamil Zezula ing.arch. Martin Janda
studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení a realizač
2002
město Frýdek - Místek
Autor :
stupeň :
datum :
investor :