Rekonstrukce náměstí v Horním Benešově


Rekonstrukce náměstí v Horním Benešově
ing.arch. Kamil Zezula ing.arch. Martin Janda
studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení a realizač
2000 - 2003
město Horní Benešov
Autor :
stupeň :
datum :
investor :