Velkoprostorový prodejní objekt, Opava


Velkoprostorový prodejní objekt, Opava
ing.arch.Martin Janda
studie až realizační dokumentace
2005-2006
Kopl s.r.o.
Autor :
stupeň :
datum :
investor :