Vestavba ubytovací části do podkroví a přístavba schodiště Lidového domu v Místku


Vestavba ubytovací části do podkroví a přístavba schodiště Lidového domu v Místku
ing.arch. Kamil Zezula
studie
2006
katolický lidový dům Místek
Autor :
stupeň :
datum :
investor :